Niya mä marawa –Sri Lanka uka escena 13n warmir jawillt'atäna yatxtawinakap uñtapxañapataki ukhamark jupanakxat qilqt'apxañapataki. Aka blog Passing Stage [en] ukanw sartäwinakap uñjañataki.