Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinaka Lingua jaqukipäwi  »

Isturyanaka Aka tuqita United Kingdom

9 Chinuqa 2012

Global Voices Podcast: 2012 Marax Kusisiñakïpan

Kamisak Aka Uraqpacharu, ukjamarak walik 2012 marax purinixa. Aka qilqt'äwinx kunaymantuqit uñakipt'añatakiw 2011 marar uñtan. Ukjamarakiw internet-pachan bicicleta-t särttan.

25 Jallu qallta 2011

Irán: Teherán markanx embajada británica ukaruw yanqhachapxi

29n lapaka phaxsina, embajada británica Teherán jak'an walja qhurut arsusirinakaw sartasipxi. Gran Bretaña markax Irán markamp yanapaw chikanchawinakax suyt'ayaniwa.

15 Lakan phaxsi/llumpaqa 2011

Colombia: Thuqur palla pallanakaw pilut anatirinakar katuqapxi

Medellín, Colombia ukanx pallapallanakaw sub 20 inglaterran pilut takiripanakarux katuqapxatana khaysa awyun purkis ukhanx mä thuquwimpi, chuym llamp'urt'ayasa jaqinakar, ukatsti ukhamarakiw yaqhip jaqinakarux llakisiyatana jan...

30 Mara t'aqa 2011

Video Waruqatanaka: Willkakuti Urun K'uchirt'äwinaka

Wali kunayman panqaranakampi, qhananakampi, thuqt’awinakampi ukjamawa uraqpachan Willkakuti machaq marx amtawayapxatayna. Akjamatwa uraqpachanxa amtawayapxatayna: Stonehenge willkakuti, San Juan sast sutini khaysa España tuqina, Inti Raymi...

31 Achuqa 2011

Vídeo: Mä Machaq Aru Video En Linea Satak Uka Tuqi Yatiqaña

El día 21 de febrero fue el Día Internacional de la Lengua Materna y el tema de este año versó sobre la diversidad lingüística y...