GlobalVoices En Juk'amp yatiyäwinaka »

Oceanía

Región ukan archiwupa · 4 Qillqata


Qhipa isturyanaka Aka tuqita Oceanía

1 Llamayu 2012

Aka qillqat ullart'ama

One Day on Earth: Uraqpachat película colaborativa waraqat uñt'ayapxi

Global Collaborative ukan video waraqat uñt'ayata: One Day on Earth sutini, Día de la Tierra (22 uru qasawi phaxsit 2012 marana) ukar uñanchata. Videox jayllintirinakaru,...

10 Chinuqa 2012

Aka qillqat ullart'ama

Kipka arupan himno nacional jayllintawi

Rising Voices

YouTube ukanx vidiyunakan walja kipka arunakapan himno nacional jayllinatawinakaw jikxatasispa. Kipka arup arst'asir marakachirinakax kusisitapxiwa.

30 Jallu qallta 2011

Aka qillqat ullart'ama

Global Voices: Jichhür yanapt'äwim churama

2011n marax online ukan yatiyäwinakapat wali muspkayanwa. Uraqpachan yanapt'asirinakaruw jallallt'ata, Global Voicesax markanakan kunayman jan walt'awinak utjkan ukanak yatiyasaw chikancht'asiwayi.

6 Taypi sata 2011

Aka qillqat ullart'ama

Global Voices Mentorshi-par Jichharkipstäwi: Nayrar Sartayirinakar Uñt'am

Mä phaxsi jilatpachaw tunka Global Voices taqi chaq jach'a markanakat Blogger Swarm of Activista-n machaq yanapirinakxamaw nayrar sartayirinakamp irnaqasipkäna ActionAid.

Uraqpachan regionanakapa

Markanaka

Arunaka