GlobalVoices En Juk'amp yatiyäwinaka »

Irak

Markan archiwupa · 1 Qillqata


Qhipa isturyanaka Aka tuqita Irak

30 Qasäwi 2011

Aka qillqat ullart'ama

Iraq: ¿Saddam tatax jakaskakitï?

Saddam Hussein tätax taqi chiq jaqitaypina muytasisiki, kawkjantixa mä machaq aru jamuqa tuqiw uñicht’ayawayi, jupan jakaskatapa wali k’umaraki kjitirutix jiwayapkana ukaxa jupan yaqja kikip Mikhail...

Uraqpachan regionanakapa

Markanaka

Arunaka