GlobalVoices En Juk'amp yatiyäwinaka »

Taiwán (ROC)

Markan archiwupa · 1 Qillqata


Qhipa isturyanaka Aka tuqita Taiwán (ROC)

1 Llamayu 2012

Aka qillqat ullart'ama

One Day on Earth: Uraqpachat película colaborativa waraqat uñt'ayapxi

Global Collaborative ukan video waraqat uñt'ayata: One Day on Earth sutini, Día de la Tierra (22 uru qasawi phaxsit 2012 marana) ukar uñanchata. Videox jayllintirinakaru,...

Uraqpachan regionanakapa

Markanaka

Arunaka