GlobalVoices En Juk'amp yatiyäwinaka »

Hong Kong (China)

Markan archiwupa · 3 Qillqata


Qhipa isturyanaka Aka tuqita Hong Kong (China)

1 Lakan phaxsi/llumpaqa 2012

Aka qillqat ullart'ama

Hong Kong: Waranqanakaw ‘Educación Nacional-tuq’ Arusipxi

Aka urunakax Escuela primaria-n currículo de controversia machaq “red-ax” amtayaskakiwa, ukat amtayir yatiqirimpiw awki taykanakax mayachasipxi, ukjarux aka sata phaxsin yatichirinakax jilïr irpirin ‘currículo’ uka...

Uraqpachan regionanakapa

Markanaka

Arunaka