GlobalVoices En Juk'amp yatiyäwinaka »

Trinidad y Tobago

Markan archiwupa · 3 Qillqata


Qhipa isturyanaka Aka tuqita Trinidad y Tobago

24 Mara t'aqa 2013

Aka qillqat ullart'ama

China markanx gripe caribeña ukham sutinchat usuw uñstawayi

Chhaxi usu aviar ukax Trinidad ukat Tobago uksan qalltawayi, kunatix mä jan wal yatiyäwiw China tuqit puriniwayi ukampis Haíti uksar puriwayarakiwa. China markan irnaqirix Trinidad...

24 Lakan phaxsi/llumpaqa 2012

Caribe: Eid uka amtkasa

27 Llamayu 2011

Aka qillqat ullart'ama

Caribe: Fin del mundo satäk ukxat lup’iwinaka

Yaqhip sectas religiosas ukanakax uraqix 21ni kurmüru uruw tukusjani sasaw sapxäna. Bloggers caribeños ukanakax uka amuyux kunjams jaqinakar lup’iyi jas ukjatwa qilqt’apxi.

Uraqpachan regionanakapa

Markanaka

Arunaka