GlobalVoices En Juk'amp yatiyäwinaka »

Antigua y Barbuda

Markan archiwupa · 1 Qillqata


Qhipa isturyanaka Aka tuqita Antigua y Barbuda

22 Jallu qallta 2009

Aka qillqat ullart'ama

Video: Waynanakaxa Uraqpachanwa Mä Ratunakwa Arst’asipxi

Amtawi OneMinutesJr 12 ukhamaraki 20 maranakani waynanakaruxa oraqpachanwa churi jupanakan arst’asiñapataki parlaña, yatiqaña churawinaka jinchu tuqi nayratuqi ukat yatiyañataki qurpa tuqi, laxranaka jayanqirinakaruxa nayrampi uñjaña...

Uraqpachan regionanakapa

Markanaka

Arunaka